BińczykE. (2023) Jaka sprawiedliwość w epoce antropocenu? Wstępne rozstrzygnięcia i wybrane trudności, Postscriptum Polonistyczne, 32(2), s. 1-19. doi: 10.31261/PS_P.2023.32.03.