[1]
WitoszB., Jaki obszar wspólnoty teoretycznej 
zbliża dziś językoznawców i badaczy literatury?, PSP, t. 9, nr 1, s. 41-48, grudz. 2020.