[1]
HejmejA., „Pasaże i refrakcje. Literatura – «filologia narodowa» – komparatystyk”a, PSP, t. 9, nr 1, s. 49-56, grudz. 2020.