[1]
GeambaşuC., Literatura polska 
w świetle komparatystyki rumuńskiej, PSP, t. 9, nr 1, s. 143-150, grudz. 2020.