[1]
KrawczykA., „Widzialny porządek” czy «ukryty wymiar»? Haiku-images Stanisława Grochowiaka, PSP, t. 9, nr 1, s. 197-214, grudz. 2020.