[1]
RączkaT., „Poezja na wosku traconym w brązie 
– literackie, filozoficzne i muzyczne konteksty 
rzeźby Lidii Sztwiertn”i, PSP, t. 9, nr 1, s. 243-251, grudz. 2020.