[1]
Sujkowska-SobiszK., Kulturowe uwarunkowania nazw 
alkoholowych napojów mieszanych 
sprzed roku 1989 i po nim 
w perspektywie kognitywno-stylistycznej, PSP, t. 9, nr 1, s. 253-264, grudz. 2020.