[1]
KisielM., „Poeci dwóch kultur [rec.] J. Pasterski: Poezja Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy w perspektywie dwukulturowośc”i, PSP, t. 9, nr 1, s. 297-302, grudz. 2020.