[1]
DutkaE., „Mieniący się obraz Śląska [rec.] Aleksander Nawarecki: Lajerma”n, PSP, t. 9, nr 1, s. 313-320, grudz. 2020.