[1]
GrossmanE., „Wspomnienia o Danielu C. Gerouldzi”e, PSP, t. 9, nr 1, s. 329-332, grudz. 2020.