[1]
OpackaA., Z czego Janek psom szył buty 
w Kordianie Juliusza Słowackiego, PSP, t. 4, nr 2, s. 19-25, sty. 2021.