[1]
NęckaA., „«Na grobach Anhellich». 
Zdzisława Stroińskiego inspiracje Słowacki”m, PSP, t. 4, nr 2, s. 95-105, sty. 2021.