[1]
RączkaT., Komentarze 
dla polskiego wędrowca 
w Przewodniku po Rydze i jej okolicach 
Gustawa Manteuffla z 1906 roku, PSP, t. 4, nr 2, s. 203-211, sty. 2021.