[1]
RadkiewiczM., Beatrix Cenci – w perspektywie filmowej i genderowej, PSP, t. 4, nr 2, s. 215-224, sty. 2021.