[1]
KoziołekJ., „Kronika muzyczna. 
10 albumów z lat 2008­–200”9, PSP, t. 4, nr 2, s. 245-255, sty. 2021.