[1]
KozhinowaA., Polski kryminaƂ milicyjny jako literatura faktu, PSP, t. 32, nr 2, s. 1-14, sty. 2024.