[1]
BińczykE., Jaka sprawiedliwość w epoce antropocenu? Wstępne rozstrzygnięcia i wybrane trudności, PSP, t. 32, nr 2, s. 1-19, lis. 2023.