UniłowskiK. Utracona Tożsamość Dyscypliny (jako Szansa). Postscriptum Polonistyczne, T. 9, nr 1, Dec. 2020, s. 33-39, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10648.