DziadekA., KłosińskiK., BąkM., i NęckaA. Wszystko Jest Możliwe. Postscriptum Polonistyczne, T. 9, nr 1, Dec. 2020, s. 119-25, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10669.