KisielM. „Poeci Dwóch Kultur [rec.] J. Pasterski: Poezja Bogdana Czaykowskiego I Andrzeja Buszy W perspektywie Dwukulturowośc”i. Postscriptum Polonistyczne, T. 9, nr 1, Dec. 2020, s. 297-02, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10683.