DutkaE. „Mieniący Się Obraz Śląska [rec.] Aleksander Nawarecki: Lajerma”n. Postscriptum Polonistyczne, T. 9, nr 1, Dec. 2020, s. 313-20, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10685.