GrossmanE. „Wspomnienia O Danielu C. Gerouldzi”e. Postscriptum Polonistyczne, T. 9, nr 1, Dec. 2020, s. 329-32, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10687.