CudakR. Program Zjazdu Polonistów. Postscriptum Polonistyczne, T. 9, nr 1, Dec. 2020, s. 15-17, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10689.