NawareckaL. Miasto W Twórczości Juliusza Słowackiego. Postscriptum Polonistyczne, T. 4, nr 2, Jan. 2021, s. 69-78, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11090.