SeretnyA., i LipińskaE. O Polszczyźnie Literackiej Na Obczyźnie. Postscriptum Polonistyczne, T. 4, nr 2, Jan. 2021, s. 145-64, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11095.