KempnaM. Co Się Stało Z Goplaną?. Postscriptum Polonistyczne, T. 4, nr 2, Jan. 2021, s. 225-31, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11100.