Nęcka-CzapskaA. Półka Literacka W Duchu Ekokrytyki. Postscriptum Polonistyczne, T. 31, nr 1, June 2023, s. 1-20, doi:10.31261/PS_P.2023.31.02.