KozhinowaA. Polski KryminaƂ Milicyjny Jako Literatura Faktu. Postscriptum Polonistyczne, T. 32, nr 2, Jan. 2024, s. 1-14, doi:10.31261/PS_P.2023.32.18.