Grossman, Elwira. „Wspomnienia O Danielu C. Gerouldzi”e. Postscriptum Polonistyczne 9, no. 1 (grudzień 15, 2020): 329-332. Udostępniono kwiecień 25, 2024. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10687.