Troublesome epiphany in a snowstorm Alexandr Blok’s Dvenadtsat’ in Polish and English rewritingAbstrakt

NIEPOKOJĄCA EPIFANIA W ŚNIEŻYCY. DWUNASTU ALEKSANDRA BŁOKA W PRZEKŁADACH POLSKICH I ANGIELSKICH

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest interpretacja ideologicznie ambiwalentnego zwieńczenia poematu Aleksandra Błoka Двенадцать zarówno w macierzystym porewolucyjnym kontekście literackо-ideologicznym, jak w kolejnych przekładach polskich i angielskich. Metodologicznym układem odniesienia analizy serii translatorskiej Dwunastu i The Twelve są translatologiczne rozpoznania tzw. „Szkoły Manipulacyjnej”. Konfrontacja poszczególnych przekładów rewolucyjnego poematu rosyjskiego symbolisty-sofiologa unaocznia nieuchronne ideologiczne ujednoznacznienie finałowego obrazu Chrystusa zgodne z aktualnymi history­czno-ideologicznymi i literackimi parametrami kultury docelowej.

БЕСПОКОЯЩЕЕ ВЬЮЖНОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. ПОЛЬСКИЕ И АНГЛИ\ЙСКИЕ ПЕРЕВОДЫ ДВЕНАДЦАТИ АЛЕКСАНДРА БЛОКА

Резюме

Предметом настоящей статьи является интерлретация идеологически неоднозначного завершения поэмы Александра Блока Двенадцать как в литературно-идеологическом контексте пореволюционной России так и в очередных польских и английских перево­дах. Аналитические исследования переводческих серий основываются на методологи­ческих принципах  т.н. школы манипуляции в западноевропейском переводоведении. Сравнительный анализ нескольких польских и английских переводов революционной поэмы русского символиста-софиолога показывает неизбежную идеологическую дисамбигуацию финального представления Христа в зависимости от исторически-идеологических и литературных параметров принимающей культуры.


Pobierz

Opublikowane : 2011-06-01


Brzostowska-TereszkiewiczT. (2011). Troublesome epiphany in a snowstorm Alexandr Blok’s Dvenadtsat’ in Polish and English rewriting. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3571

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz  tamara_brzostowska@wp.pl