RecenzjeAbstrakt

Kazimierz Prus — Bogusław Mucha: Twórczość Mikołaja Gogola w kręgu pisarzy polskich. Łódź: Wydawnictwo Astra 2010

Zygmunt Zbyrowski — Янина В.Солдаткина: Мифопоэтика    эпической прозы 1930–1950-х годов: генезис и основные художественные тенденции. Монография. Москва: Экон-Информ 2009 


Pobierz

Opublikowane : 2011-06-01


Red., R. (2011). Recenzje. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3575

Red. Red.  PRZ.RUS@op.pl