НАСЛЕДИЕ КОНСТОНТТНА ДЕ ЛАЗАРИAbstrakt

Dziedzictwo Konstantina de Lazari

Artykuł przedstawia znaczenie źródłowych prac etnograficznych polskich artystów i fotografików, którzy podróżowali po Kazachstanie w wieku XIX i XX. Szczególną uwagę autorka poświęca pracom Konstantina de Lazariego.

Heritage of Konstantin de Lazari

The article reports about the meaning of source and ethnographic works of Polish art-ists and photographers who visited Kazakhstan in the XIX–XXth centuries, the photos of Constantine de Lazari in particular.


Pobierz


ChamitowaM. (1). НАСЛЕДИЕ КОНСТОНТТНА ДЕ ЛАЗАРИ. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4640

Marwan Chamitowa  PRZ.RUS@op.pl