Codzienność wsi po transformacji (Opowieści galicyjskie Andrzeja Stasiuka i Rodzinа Jołtyszewów Romana Senczina)


Abstrakt

Wieś szczególnie mocno odczuła skutki transformacji ustrojowej, pozostając na peryferiach zainteresowania władz centralnych. Kryzys dotknął nie tylko gospodarkę, ale także relacje rodzinne i sąsiedzkie, ponieważ komunizm naruszył harmonię koegzystencji człowieka z naturą i lokalną społecznością. Autor artykułu rozpatruje różne aspekty wiejskiej codzienności końca XX wieku w Polsce i Rosji na przykładzie Opowieści galicyjskich Andrzeja Stasiuka i Rodziny Jołtyszewów Romana Senczina. Analiza komparatystyczna pozwala na wyodrębnienie istotnych różnic w sposobach przedstawienia polskiej i rosyjskiej codzienności wsi.

 


Słowa kluczowe

Andrzej Stasiuk; Roman Senczin; Codzienność; Wieś; Rodzina Jołtyszewów; Opowieści Galicyjskie

Aleksijewicz, Swietłana. Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka. Transl. Czech, Jerzy. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2014.

Brach-Czaina Jolanta. Szczeliny istnienia. Kraków: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1999.

Czapliński, Przemysław. “Śmierć, śmierć, inne życie: wieś w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku.” Teksty Drugie 2017, no. 6.

Duda, Katarzyna Anna. Szkice o prozie rosyjskiej XXI wieku: Ulicka, Szyszkin, Pielewin, Minajew, Sienczyn, Kuricyn, Starobiniec…. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2017.

Ot modernizma k postmodernizmu. Russkaya literatura XX–XXI vekov. Sbornik statey v chest' profesora Galiny Vashkelevich. Ed. Skotnitska, Anna. Svezhiy, Yanush. Kraków: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, Wydawnictwo «scriptum» Tomasz Sekunda, 2014 [От модернизма к постмодернизму. Русская литература XX-XXI веков. Сборник статей в честь профессора Галины Вашкелевич. Ed. Скотницка. Анна, Свежий, Януш. Kraków: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, Wydawnictwo «scriptum» Tomasz Sekunda, 2014].

Pańkowska, Ewa. “Mir umirayushchey russkoy derevni v tvorchestve 'novykh realistov' (na materiale romanov: 'San'ka' Zakhara Prilepina i 'Yeltyshevy' Romana Senchina).” Studia Wschodniosłowiańskie 2015, no. 15 [Pańkowska, Ewa. “Мир умирающей русской деревни в творчестве «новых реалистов» (на материале романов: "Санька" Захарa Прилепинa и "Елтышевы" Романа Сенчина).” Studia Wschodniosłowiańskie 2015, no. 15].

Rasputin, Valentin. Proshchaniye s Materoy. Moskva: Molodaya gvardiya, 1980 [Распутин, Валентин Григорьевич. Прощание с Матерой. Москва: Молодая гвардия, 1980].

Roman-Rawska, Katarzyna. “Społeczny pesymizm w prozie Romana Sienczina.” Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 2015, no. 25.

Solzhenitsyn, Aleksandr. Sobraniye sochineniy v 30 tomakh. Vol. 1. Moskva: Vremya, 2006 [Солженицын, Александр Исаевич. Собрание сочинений в 30 томах. Vol. 1. Москва: Время, 2006].

Stasiuk, Andrzej. “A jeśliby nawet to wszystko zmyślił.” Gazeta Wyborcza 2010, no. 51.

Stasiuk, Andrzej. Opowieści galicyjskie. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1995.

Supa, Wanda. “W kręgu problemów rosyjskiego „nowego realizmu”.” Studia Wschodniosłowiańskie 2014, no. 14.

Tradycja i nowoczesność: język i literatura Słowian Wschodnich. Ed. Chodurska, Halina. Kotkiewicz, Aurelia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016.

Wawrzyńczak, Aleksander. Naród i państwo w twórczości pisarzy rosyjskich nurtu „wiejskiego”: Wasilij Biełow, Władimir Liczutin, Walentin Rasputin. Kraków: Universitas, 2005.

Pobierz

Opublikowane : 2020-03-05


Nowaczewski, A. (2020). Codzienność wsi po transformacji (Opowieści galicyjskie Andrzeja Stasiuka i Rodzinа Jołtyszewów Romana Senczina). Przegląd Rusycystyczny, 170(2). https://doi.org/10.31261/pr.7785

Artur Nowaczewski  artur.nowaczewski@ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański  Polska