,,Co to takiego jest ta Pana narratologia?” Wywiad z Walerijem Igoriewiczem Tiupą


Abstrakt

Walerij Igoriewicz Tiupa (ur. 1945 r.) – jeden z najwybitniejszych rosyjskich teoretyków literatury i najważniejszych teoretyków narracji na świecie, autor ponad trzystu dziewięćdziesięciu publikacji naukowych z zakresu teorii literatury, teorii komunikacji i analizy dyskursu, komparatystyki, narratologii, estetyki, retoryki, profesor Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie (RGGU). W zainteresowaniach naukowych Tiupy wyraźnie zarysowują się dwa główne obszary problemowe. Pierwszy z nich dotyczy estetyki literatury, drugi – narratologii. Wywiad z badaczem został poświęcony właśnie temu ostatniemu. Tiupa wyjaśnia, czym jest współczesna narratologia i dlaczego jest potrzebna; mówi między innymi o związkach narratologii z retoryką, o perspektywach rozwoju narratologii porównawczej, o projekcie stworzenia narratologii historycznej.


Słowa kluczowe

Walerij Igoriewicz Tiupa, współczesna narratologia, szkoła (po)bachtinowska, retoryka, narratologia porównawcza


Opublikowane : 2020-03-05


Ścibior, A. (2020). ,,Co to takiego jest ta Pana narratologia?” Wywiad z Walerijem Igoriewiczem Tiupą. Przegląd Rusycystyczny, 170(2). https://doi.org/10.31261/pr.7833

Agnieszka Ścibior  agnieszka.scibior63@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  Polska
http://orcid.org/0000-0002-8093-5695

Absolwentka filologii rosyjskiej UJ, doktorantka literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UJ. Interesuje się literaturą rosyjską XX wieku, teorią i praktyką przekładu. Redaktor naczelna ,,Monografii Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie”. Opublikowała artykuły o utworach Ilji Erenburga i Izaaka Babla.
ORCID: 0000-0002-8093-5695
Kontakt: agnieszka.scibior63@gmail.com