Sprawozdanie z konferencji naukowej III Sosnowieckie Forum Językoznawcze 20–21 września 2018 roku, SosnowiecSłowa kluczowe

sprawozdanie; Sosnowieckie Forum Językoznawcze

Pobierz

Opublikowane : 2020-03-05


Śmiech, J. (2020). Sprawozdanie z konferencji naukowej III Sosnowieckie Forum Językoznawcze 20–21 września 2018 roku, Sosnowiec. Przegląd Rusycystyczny, 170(2). https://doi.org/10.31261/pr.7927

Jaśmina Śmiech  jasminagreen@gmail.com
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8414-9010

Jaśmina Śmiech 

dr, rusycystka, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa w Uniwersytecie Śląskim, w 2018 roku obroniła rozprawę doktorską pod tytułem Wartościowanie w filmach animowanych dla dzieci (na materiale
polskim i rosyjskim). Zajmuje się nauczaniem języka rosyjskiego oraz języka polskiego jako obcego.