Ostatnia monografia uczonego: recenzja. Последняя монография ученого: рецензия. Jerzy Kaliszan, Русские омографы, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017.


Abstrakt

Recenzja monografii Jerzego Kaliszana Русские омографы, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017.


Słowa kluczowe

rosyjskie homografy; kategorie metajęzykowe; lingwofilozofia homografii


Opublikowane : 2020-03-05


КОСМЕДА, Т. (2020). Ostatnia monografia uczonego: recenzja. Последняя монография ученого: рецензия. Jerzy Kaliszan, Русские омографы, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017. Przegląd Rusycystyczny, 170(2). https://doi.org/10.31261/pr.8080

ТАТЬЯНА КОСМЕДА  tkosmeda@gmail.com
Университет им. Адама Мицкевича в Познани  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8912-2888

Prof. dr hab., kierownik Zakładu Ukrainistyki w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka ponad dziesięciu monografii (m. in. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки, 2000; Ego i Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу, 2012; Мовна гра в парадигмі інтерпретативної лінгвістики. Граматика оцінки. Граматична ігрема (теоретичне осмислення дискурсивної практики), 2013, we współautorstwie; Степан Руданський: феномен моделювання «живого» мовлення українців, 2015, we współautorstwie; Лингвокалейдоскоп: живые речевые процессы, 2017; Delineation of Linguopersonology and Linguoaxiology, 2019, we współautorstwie) i ponad 300 publikacji naukowych. Zainteresowania naukowe: lingwopragmatyka, lingwoaksjologia, lingwokulturologia, lingwopersonologia i in.