Słowo wstępneAbstrakt

Słowo wstępne do cyklu artykułów, poświęconych tematowi codzinności w najnowszej literaturze rosyjskiej.


Słowa kluczowe

słowo wstępne; literatura rosyjska; codzienność

Borkowska, Grażyna, Mazur, Aneta. Red. Codzienność w literaturze XIX (i XX) wieku: od Alberta Stiftera do współczesności, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007
Eco, Umberto. Semiologia życia codziennego. Przeł. Joanna Gniewska, Piotr Salwa. Warszawa: Czytelnik, 1996.
Epshteyn, Mikhail. Znak probela. O budushchem gumanitarnykh nauk, Novoye literaturnoye obozreniye. Moskva: Novoye literaturnoye obozreniye, 2004 [Эпштейн, Михаил. Знак пробела. О будущем гуманитарных наук. Москва: Новое литературное обозрение, 2004].
Grzegorczyk, Anna. Kaczmarek, Agnieszka. Machtyl, Katarzyna. Red. Semiotyczne wymiary codzienności. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018.
Lebina, Natal'ya. Sovet·skaya povsednevnost'. Normy i anomalii. Ot voyennogo kommunizma k bol'shomu stilyu. Moskva: Novoye literaturnoye obozreniye, 2018 [Н. Лебина, Советская повседневность. Нормы и аномалии. От военного коммунизма к большому стилю, Москва: Новое литературное обозрение, 2018].
Łotman, Jurij. Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX. Przeł. B. Żyłko. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 1999.
Marchenko, Nonna. Primety miloy stariny. Nravy i byt pushkinskoy·epokhi, Izograf, Moskva: Eksmo-Press, 2001 [Марченко, Нонна. Приметы милой старины. Нравы и быт пушкинской эпохи. Москва: Изограф, Эксмо-Пресс, 2001].
Mankevich, Irina. Poetika obyknovennogo. Opyt kul'turologicheskoy interpretatsii. Sankt-Peterburg: Aleteyya 2011 [Манкевич, Ирина. Поэтика обыкновенного. Опыт культурологической интерпретации. Санкт-Петербург: Алетейя 2011].
Sulima, Roch. Antropologia codzienności. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.
Supa, Wanda. W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia codzienności. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013.
Stepanov, Andrey. Sozidaniye cherez razrusheniye. Russkaya literatura 2000-kh godov. „Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya” 2014, 6 [Степанов, Андрей. Созидание через разрушение. Русская литература 2000-х годов. „Современные проблемы науки и образования” 2014, 6].
Strukova, Tat'yana. Povsednevnost' kak fenomen literatury. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2014 [Т. Струкова, Повседневность как феномен литературы. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2014].
Sztompka, Piotr, Boguni-Borowska, Małgorzata. Red. Socjologia codzienności. Kraków: Znak, 2008.
Umerle, Tomasz. Literackie praktyki codzienności. Teoria i studium przypadku. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018.
Waldenfels, Bernhard. Pogardzana doxa. Husserl i trwający kryzys zachodniego rozumu. Przeł. Dorota Lachowska. W: Świat przeżywany. Fenomenologia i nauki społeczne. Red. Zdzisław Krasnodębski, Klaus Nellen. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993.
Pobierz

Opublikowane : 2020-03-05


Arciszewska-Tomczak, K., & Pavlenko, S. (2020). Słowo wstępne. Przegląd Rusycystyczny, 170(2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/8089

Katarzyna Arciszewska-Tomczak  katarzyna.arciszewska@ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański  Polska
Svetlana Pavlenko 
Uniwersytet Gdański  Polska
http://orcid.org/0000-0002-7443-2856

Doktor, literaturoznawczyni, adiunkt w Katedrze Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania badawcze: literatura rosyjska i polska pierwszej połowy XIX oraz XX-XXI wieku, poetyka przestrzeni, teksty miejskie, imagologia, komparatystyka. Autorka monografiiRosja Adama Mickiewicza oraz jego polskich i rosyjskich przyjaciół, Gdańsk 2018. Publikowała artykuły naukowe m.in. w takich pracach zbiorowych Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, cz. I (2016), O Gdańsku literackim 1945-2015 (2018), Czas wolny, rozrywka, używki w najnowszej literaturze rosyjskiej (2018).