[1]
IwanowaN. 2011. Odchodząca generacja — coś więcej niż generacja. Przegląd Rusycystyczny. 2 (mar. 2011).