[1]
Wołodźko-ButkiewiczA. 2011. Polska w recepcji inteligencji rosyjskiej lat 60. XX wieku — polska recepcja rosyjskich „szestidiesiatników”. Przegląd Rusycystyczny. 2 (mar. 2011).