[1]
SupaW. 2011. Proza produkcyjna „szestidiesiatników” wczoraj i dziś. Przegląd Rusycystyczny. 2 (mar. 2011).