[1]
SałajczykJ. 2011. Borys Bałter — zapomniany „szestidiesiatnik”. Przegląd Rusycystyczny. 2 (mar. 2011).