[1]
PanasK. 2014. Futurystyczna technika konstrukcji metafory (na przykładzie twórczości Wielimira Chlebnikowa). Przegląd Rusycystyczny. 4 (paź. 2014).