[1]
FastP. 2014. O prawdzie i podmiocie wiersza Josifa Brodskiego „Я сижу у окна…”. Przegląd Rusycystyczny. 4 (paź. 2014).