[1]
PomorskaV. 2010. Psychologia kobiety skrzywdzonej (na przy-kładzie Idioty Fiodora Dostojewskiego). Przegląd Rusycystyczny. 3 (cze. 2010).