[1]
KalitaL. 2010. Pochowajcie mnie pod podłogą Pawła Sanajewa jako artystyczna ilustracja zastępczego zespołu Münchhausena. Przegląd Rusycystyczny. 3 (cze. 2010).