[1]
CzpigaZ. 2010. Rosyjskie modele zdań za znaczeniem żalu w kon frontacji z językiem polskim . Przegląd Rusycystyczny. 3 (cze. 2010).