[1]
RudykA. 2014. Artur Czapiga: Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Morfologia. Składnia zdania pojedynczego. Przegląd Rusycystyczny. 4 (paź. 2014).