[1]
BanasiakE. 2006. Emigracja rosyjska we Francji — realia i mity (od przełomu XIX/XX w. do —białej emigracji w okresie międzywojennym). Przegląd Rusycystyczny. 1 (sty. 2006).