[1]
CzapigaA. 2006. Metafory odzwierzęce w funkcji predykatu w języku polskim, rosyjskim i angielskim. Przegląd Rusycystyczny. 1 (sty. 2006).