[1]
Sładkiewicz Żanna 1. Obraz współczesnej Rosji w języku i kulturze. Słowo wstępne. Przegląd Rusycystyczny. 4 (1).